Handelsbetingelser

Følgende vilkår gælder for alle ydelser og produkter, der bliver solgt og leveret gennem DAEBAK, (herefter "Virksomheden") og andre hjemmesider, der administreres af Virksomheden. Handelsbetingelserne gælder for enhver opgave, Virksomheden påtager sig.

Din (herefter "Kundens") adgang til og brug af hjemmesiden udgør samtykke til at være bundet af disse betingelser, som etablerer et kontraktforhold mellem Kunden og Virksomheden. Hvis Kunden ikke giver samtykke til vilkårene, må Kunden ikke tage adgang til eller bruge hjemmesiden.

Virksomheden kan fra en tid til anden ændre vilkårene. Ændringerne i vilkårene vil træde i kraft, efter Virksomheden slår sådanne opdaterende vilkår op på rette sted. Din fortsatte adgang til eller brug af hjemmesiden eller køb af Virksomhedens produkter efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de vilkår.

 

Generelle oplysninger

DAEBAK
CVR-nummer: 31898730
Vestergade 13, 1. tv, 8870 Langå
daebak@daebak.dk
Tlf. +45 42 92 18 79

 

1. Indgåelse af aftale/Ordreafgivelse

1.1 Der er indgået en juridisk bindende aftale mellem Kunden og Virksomheden, når Kunden har modtaget en leverings- og ordrebekræftelse.

1.2 Virksomheden udsteder først en leverings- og ordrebekræftelse, når Virksomheden har modtaget, accepteret og afsendt ordren.

1.3 Leverings- og ordrebekræftelsen sendes altid separat på den e-mailadresse, som Kunden har oplyst.

1.4 Den bestillingsbekræftelse Kunden modtager straks efter afgivet ordre, er alene en kvittering for Virksomhedens modtagelse af ordren, og udgør dette ikke en ordrebekræftelse.

1.5 Du skal være fyldt 18 år for at handle hos os. Er du under 18 år, skal du have samtykke fra en forælder eller værge.

 

2. Priser og betaling

2.1 Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på den pågældende vare. Alle priser er inklusive moms og angives i DKK.

2.2 Virksomheden kan frit ændre de oplyste priser uden forudgående varsel. Er der sket en slåfejl og Kunden burde vide eller ved, at der er tale om en slåfejl, kan Kunden ikke få den slåfejlede pris.. Alle ordrer tillægges fragtomkostninger. Ved bestilling kan Kunden se den endelig pris, hvilket er inklusive moms, afgifter og eventuelle fragtomkostninger.

2.3 Hos virksomheden kan der betales med følgende:

  • Betalingskort: Dankort, VISA, Mastercard og Maestro.
  • Betalingsservices: ViaBill

2.4 Beløbet for en ordre bliver reserveret straks efter en ordreafgivelse, men vil først blive hævet, når de bestilte varer er afsendt.

2.5 Ved køb med ViaBill vil du først modtage dine varer. Herefter skal du betale din månedsydelse den 20. i hver måned. Betaler du ikke til tiden, vil der blive pålagt et gebyr på kr. 39,-. Hvis du fortryder dit køb, ophører aftalen om betaling hos ViaBill. ViaBill finansierer køb for op til 2.000 kr. Beløb over 2.000 kr. finansieres i samarbejde med SparXpress. 

Læs mere her: www.viabill.com/kredit

 

3. Levering

3.1 Virksomheden afsender normalt Kundens vare inden for 2 hverdage efter modtagelsen af ordren, hvorefter leveringsbekræftelse sendes. Leveringstiden er 2-5 hverdage. Virksomheden har ikke fysiske butikker, hvorfor enhver afgivet ordre leveres til Kunden. Virksomheden tilbyder kun levering af ordrer til Kundens privatadresse. 

3.2 Hvis leverancen er forsinket, vil Virksomheden underrette Kunden herom pr. e-mail.

3.3 Alle produkter og varer købt hos Virksomheden forbliver Virksomhedens ejendom indtil leveringstidspunktet. Dette betyder, at risikoen for bortkomst og/eller beskadigelse påhviler Virksomheden indtil leveringstidspunktet har fundet sted. Leveringstidspunktet anses, når varen er udleveret til Kunden (herefter "Forbrugere").

3.4 Virksomheden benytter DHL, UPS eller Fedex som fragtselskaber. Fragtprisen er 49 kroner.

 

4. Fortrydelsesret

4.1 Forbrugere (herefter "Forbrugeren") har 14 dages fortrydelsesret.

4.2 Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag forbrugeren modtager de købte varer.

4.3 Forbrugeren skal, inden for 14 dage fra modtagelsen, give Virksomheden meddelelse om, at forbrugeren ønsker at fortryde købet. forbrugeren skal henvende sig via e-mail på følgende e-mailadresse: kundeservice@daebak.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen.

Returnering ved fortrydelse

4.4 Forbrugeren skal sende ordren retur til Virksomheden, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at forbrugeren har meddelt Virksomheden, at forbrugeren ønsker at fortryde sit køb.

4.5 Forbrugeren skal selv betale udgifterne til returnering af varen.

4.6 Ved returnering er forbrugeren ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. forbrugeren bærer selv risikoen for pakken/varerne, indtil Virksomheden modtager den. Der skal derfor gemmes postkvittering samt evt. track and trace nummer. Forbrugeren bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

4.7 Forbrugeren hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde varen fungerer på.

4.8 Virksomheden foretrækker og anbefaler, at forbrugeren returnerer varen i original emballage og med originale etiketter. Det har betydning for varens handelsmæssige værdi, hvorfor det kan medføre en værdiforringelse, hvis emballage mangler.

 

5. Tilbagebetaling af købsbeløbet og returnering af varen

5.1 Hvis forbrugeren fortryder sit køb, får denne sine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker virksomheden det beløb, forbrugeren hæfter for.

5.2 Virksomheden refunderer alle betalinger modtaget fra forbrugeren, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor virksomheden har modtaget besked om, at forbrugeren vil fortryde aftalen.

5.3 Virksomheden tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som forbrugeren benyttede ved købet, medmindre andet er aftalt.

5.4 Virksomheden kan tilbageholde betalingen indtil virksomheden har modtaget varen, med mindre forbrugeren sender dokumentation for at have returneret den.

5.5 Ved fortrydelse skal forbrugeren kontakte Virksomheden på følgende e-mailadresse: kundeservice@daebak.dk eller via telefon +45 42 92 18 79. Efter kontakt til Virksomheden vil Kunden skriftligt modtage oplysninger om hvilken adresse varen skal returneres til.

5.6 Forbrugeren kan ikke fortryde købet ved at nægte modtagelse af varen, når denne leveres til Forbrugerens privatadresse.

 

6. Reklamationsret

6.1 Købelovens regler finder anvendelse på varekøb. Kunden har derfor 24 måneders reklamationsret, hvis der er mangler ved den købte vare. Kunden har derfor mulighed for at få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, alt afhængige af den konkrete situation.

6.2 Reklamationsret finder ikke anvendelse, hvis manglen er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

6.3 Kunden kan reklamere over et produkt ved at kontakte Virksomheden på følgende e-mailadresse: kundeservice@daebak.dk

6.4 Kunden skal reklamere indenfor "rimelig tid" efter, at Kunden har opdaget manglen ved varen. Efter reklamation over for Virksomheden vil kunden skriftligt modtage oplysninger om adressen hvortil, varen skal tilbagesendes.

6.5 Er reklamationen berettiget, refunderer vi kundens (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse.

 

7. Virksomhedens ansvar og produktansvar

Produktansvar

7.1 For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 481 af 7. juni 1989 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser.

7.2 For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs bestemmelser, gælder følgende begrænsninger:

7.3 Virksomheden er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Virksomheden eller andre, som Virksomheden har ansvaret for.
Virksomheden er ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

7.4 Virksomheden og Kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

7.5 Virksomheden er ikke ansvarlig for indirekte tab, som følger af det primære tab eller skade, f.eks. tabt fortjeneste, mulighed eller undladelse af levering af varer. Virksomheden er ikke ansvarlig for manglende levering af varer, i det omfang, hvor tilfældet skyldes en hændelse, der ligger uden for Virksomhedens rimelige kontrol.

7.6 Virksomhedens maksimale ansvar overfor Kunden, for ethvert tab eller skade, der måtte opstå i forbindelse med Kundens bestilling på www.daebak.dk, er begrænset til det samlede beløb for den pågældende bestilling.

 

8. Fortrolighed

8.1 Virksomheden mener, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra Kunden eller om Kunden vil blive behandlet fortroligt, og alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt.

 

9. Persondatapolitik

9.1 For at Kunden kan indgå en aftale med Virksomheden og handle på www.daebak.dk, har Virksomheden brug for følgende oplysninger:

Kundens fulde navn.
Kundens adresse.
Kundens e-mailadresse.
Kundens telefonnummer.
Kundens kort- og/eller betalingsoplysninger.

9.2 Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. 

9.3 Personoplysningerne registreres hos Daebak og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 

9.4 Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

9.5 Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

9.6 Den dataansvarlige på daebak.dk er Daebak

9.7 Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på:  kundeservice@daebak.dk

9.8 Behandlingen sker efter reglerne i vores Persondatapolitik.

 

Lovvalg

Enhver tvist der udspringer af Kundens køb gennem Virksomhedens hjemmeside eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret.

 

Klageadgang

Ønsker Kunden at klage over sit køb, skal Kunden, via e-mail, rette henvendelse til Virksomhedens klageafdeling, på følgende e-mailadresse: klag@daebak.dk

Har Virksomheden og Kunden ikke fundet en løsning, har Kunden mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning;

Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg 8800

Kunden kan klage til Center for Klageløsning via naevneneshus.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis Kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal Kunden angive Virksomhedens e-mailadresse daebak@daebak.dk

 

Standardfortrydelsesformular:

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0260/7569/3152/files/standardfortrydelsesformular.pdf?v=1602238156

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 15.10.2020