Privatlivs- og cookiepolitik

1. Generelt

Denne persondatapolitik redegør for, hvordan DAEBAK (herefter "Vi") anvender og behandler de personoplysninger, som Vi modtager af kunder, samt de personoplysninger som Vi indsamler, når kunder benytter vores hjemmeside.

Vi respekterer og beskytter kunders (herefter "Kunders") personlige oplysninger. Vi respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger og er opmærksomme på, at alle personoplysninger behandles forsvarligt og hensigtsmæssigt.

 

2. Personlige oplysninger

En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til fysiske personer, selvom dette forudsætter kendskab til eksempelvis adresse, CPR-nummer mv.

Der sondres mellem to typer af personoplysninger, almindelige oplysninger og følsomme oplysninger.

Følsomme oplysninger kan være oplysninger om etnisk oprindelse, politisk, race, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, samt behandling af genetiske eller biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, vedkommendes helbredsoplysninger eller seksuelle orientering.

 

3. Ikke-personlige oplysninger

Vi kan indsamle ikke-personlige oplysninger om brugere af Vores hjemmeside (herefter "Kunder"), når de besøger vores hjemmeside. Ikke-personlige oplysninger kan blandt andet omfatte computertype, browser-navn og tekniske oplysninger om Kunders forbindelsesmåde på hjemmesiden, eksempelvis internetudbyder, styresystem og andre lignende oplysninger.

 

4. Web browser cookies

Denne hjemmeside benytter "cookies" for at forbedre Kunders oplevelse. Kunders webbrowser genner cookies på sin harddisk til registreringsformål og til tider for at tackle oplysninger om dem. Disse oplysninger hentes kun, når Kunder besøger hjemmesiden, og vil blive brugt ved Kunders følgende besøg på hjemmesiden, således Kunderne kan blive identificeret anonymt. De primære formål er som følger:

Muliggør anonym identifikation af Kunder ved hjælp af cookies (identificere browsers og enheder, ikke individer). Dermed gives der et anslået antal af besøg og Kundernes gennemsnitlige besøgstid på hjemmesiden.

Anonym identifikation af det mest besøgte materiale hos Kunderne, og således det mest attraktive for Kunderne.

Fastslå hvorvidt det er første gang Kunderne tilgår hjemmesiden eller om Kunderne har besøgt hjemmesiden før.

Medmindre Kunderne registrerer sig selv til en webservice, bliver cookies aldrig brugt til at identificere personlige data. Cookies er udelukkende til statistiske årsager. De fungerer som assistance til at forbedre Kundernes oplevelse af hjemmesiden.

Kunderne kan vælge at sætte deres browser til at afvise cookies eller varsle Kunden, når cookies bliver sendt. Kunden skal dog være opmærksom på, at visse dele af Hjemmesiden herefter kan have nedsat funktionalitet.

 

5. Hvilke personoplysninger indsamler Vi?

Vi kan indsamle personlige oplysninger fra Kunder på en række forskellige måder, inklusiv men ikke begrænset til, når Kunder gennemfører et køb, betaler for et produkt eller andre aktiviteter på vores hjemmeside. Kunder kan blive spurgt om navn, telefonnummer, adresse, e-mailadresse og kreditoplysninger efter behov. Derudover indsamles den information, som Kunderne måtte anføre i deres besked.

Der er mulighed for, at Kunder kan besøge Vores hjemmeside anonymt og Vi vil udelukkende indsamle personlige oplysninger fra Kunder, når de frivilligt giver sådanne oplysninger til Os. Kunder kan altid vælge ikke at give personlige oplysninger, men dette kan forhindre dem i at benytte vores webshop og andre funktioner på Vores hjemmeside.

I særlige tilfælde vil Vi ved lov være forpligtet til at indsamle specifikke og verificerende personoplysninger.

 

6. Hvorfor indsamler vi personoplysninger

For at kunne give Kunderne den bedst mulige oplevelse med Vores service, produkter og hjemmeside, indsamles relevante personoplysninger.

Når Kunder bruger Vores hjemmeside/er, giver de således samtykke til, at Vi må håndtere de kategorier af oplysninger, der er relevante for at kunne levere den nødvendige service eller optimering, vedligehold eller udvikling af Vores hjemmesider.

 

7. Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger opbevares i 3 år efter Kundeforholds ophør, hvorefter de slettes.

Personoplysninger indhentet med henblik på at sende nyhedsbreve og opdateringer omkring Vores produkter og services vil beholdes indtil disse afmeldes af Kunden.

Fælles for alle personoplysninger gælder dog, at personoplysninger altid slettes, når personoplysningerne ikke er relevante i forhold til det formål, hvorpå de er blevet indsamlet eller, hvis et samtykke trækkes tilbage inden en egentlig handel, er indgået.

 

8. Hvordan Vi beskytter Kundens oplysninger

Kundernes oplysninger beskyttes ved brug af SLL-kryptering. På denne måde sikres adgangen til Kundens oplysninger mod uvedkommende.

 

9. Deling af Kunders personlige oplysninger

Vi deler Kunders oplysninger med betroede samarbejdspartnere, som hjælper Os med at vedligeholde, opdatere eller drive vores forretning, hjemmeside for Kunden. De pågældende samarbejdspartnere vil kun have adgang til Kundens personlige oplysninger i det omfang det er nødvendigt og der vil altid udarbejdes en kontraktuel forpligtelse til at behandle Kundens oplysninger fortroligt.

Kunders oplysninger kan blive delt med tredjeparter eller samarbejdspartnere, med henblik på at kunne levere markedsføring, annoncering eller andre lignende services.

I tilfælde af at Vi vil optræde i en forsikringssag, vil Vi dele de oplysninger der er nødvendige for at forsikringsselskabet kan behandle en eventuel forsikringssag.

Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som er nødvendige for at overholde love, regler eller juridiske anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.

 

10. Retsgrundlag

Vi behandler Kunders oplysninger enten på baggrund af deres udførte samtykke, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at der kan gennemføres en kontakt, som Kunden er part i.

Såfremt behandlingen af Kundens personoplysninger er baseret på samtykke, har Kunden mulighed for at tilbagekalde dette samtykke. Dette er beskrevet i punktet omkring "Kundens rettigheder".

Såfremt Kunden ikke ønsker at give samtykke til Vores behandling af personoplysninger, kan Vi ikke yde det salg, der ydes på www.daebak.dk hjemmesider.

 

11. Kundens rettigheder

Som Kunde hos Os har du følgende rettigheder:

Som registreret har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Vi behandler på dig. Der er mulighed for, at du til enhver tid kan anmode om et dataudtræk af alle de data, der behandles på dig. Dine data vil blive leveret hurtigst muligt - dog altid med svar inden for 5 hverdage.

Som registreret har du ret til at få transporteret dine data til en anden dataansvarlig (dataportabilitet). Dine personlige oplysninger vil blive leveret i et almindeligt anvendt og maskine-læsbart format, som kan transporteres til en anden dataansvarlig.

Som registreret har du altid ret til at få dine personoplysninger slettet. Vi vil dog i visse tilfælde forbeholde sig retten til at enten begrænse eller afvise en sletning, såfremt disse personoplysninger er nødvendige for at kunne overholde særregler.

Som registreret har du ret til at berigtiget forkerte eller unøjagtige oplysninger, der behandles om dig.

Som registreret har du enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage, såfremt der ønskes at standse eller begrænse en behandling af dine personoplysninger.

 

Klage

Såfremt du ønsker at klage over DAEBAK's behandling af dine personoplysninger, kan denne klage rettes til den ansvarlige myndighed. I Danmark er denne myndighed Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00. Mere information kan findes på www.datatilsynet.dk

 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivs- og cookiepolitik, Hjemmesidens praksis eller dine handler med Hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte os på:

DAEBAK
Plantagen 3
8541 Skødstrup
Tlf. + 45 42 92 18 79
E-mail: daebak@daebak.dk

CVR-nummer: 31898730


DAEBAK's politik er sidst opdateret den 11. juni 2020